•  Mondscheinsonate

Een nieuw boek over muziek en Maarten ’t Hart

Mondscheinsonate gaat over muziek en over Maarten ’t Hart. Over wat muziek met mensen doet. Maarten ‘t Hart schrijft veel en graag over klassieke muziek. De hoofdpersonen in zijn romans ‘hebben iets’ met muziek.

Het boek Mondscheinsonate, samengesteld door Jaap Hoogendoorn,  bevat een uitgebreide muziek-analyse van het werk van Maarten ’t Hart. Hoogendoorn laat zien hoe hoofdpersonen van ’t Hart ‘iets beleven’ met muziek.  Dat doet hij aan de hand van ‘de facetten van de muziek van Maarten ’t Hart’.

Bij Maarten ’t Hart heeft muziek verschillende facetten: vaak gebruikt hij muziek als instrument, maar ook als voorbeeld, als troost, als metafoor, als orakel, als illustratie en als toelichting. Heel vaak gaat het over de muziek zelf, het stuk, wat het is, hoe hij de muziek ervaart – het wonder van de muziek. Aan de beschrijving van de omgeving van de hoofdpersoon, zijn familie en vrienden, zijn school, zijn werk en reizen voegt Maarten ’t Hart een nieuwe dimensie toe: Muziek.

’t Hart gebruikt muziek als drager van emotie en verklaart daarmee wat er met de hoofdpersonen gebeurt of hoe zij zich voelen. De hoofdpersoon luistert naar muziek en beleeft iets, vindt daar iets van – en dàt zegt iets over die persoon.

Het boek MONSCHEINSONATE is bij Jaap Hoogendoorn te bestellen € 14,95 door een e-mail te sturen naar     
 jhoog33@hetnet.nl . Het wordt gratis toegezonden.