De brieven van Beethoven

Van Beethoven bleven veel brieven bewaard. Ze geven een indrukwekkend beeld van een gekwelde geest die gebukt ging onder zijn doofheid, die zich staande hield in een ‘nieuwe’ tijd en die nieuwe muziek maakte. Brieffragmenten worden afgewisseld met muziek van Ludwig van Beethoven en tijdgenoten.